Fon Fiyatları sayfasında seçilen fon için seçilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında aşağıdaki veriler listelenmektedir:

Fiyat; Fonun ilgili tarihteki fiyatıdır.

Portföy Değeri; Fonun toplam portföy değerini gösterir.

Toplam Pay Değeri; Fonun toplam pay değerini gösterir.

Tedavüldeki Pay; Fonun tedavüldeki pay değerini gösterir.

Yatırımcı Adedi; Fonda yer alan yatırımcı sayısını gösterir.

Doluluk Oranı (%); Belirtilen tarihteki tedavüldeki payın, fonun toplam payına oranını gösterir.