Karşılaştırmalı Fon Getirileri analizinde fon tip ve türüne göre, fonların getirilerini seçilen para birimi bazında karşılaştırmalı olarak analiz edebilirsiniz. Fon getirileri Karma ve Esnek Fonlar, Borçlanma Araçları, Fon Sepeti Fonları, Hisse Senedi, Katılım Fonları, Kıymetli Madenler, Para Piyasası olmak üzere 7 kategoriden oluşmaktadır.

Fonlar getiri açısından, kendi kategorisinde olan fonlarla karşılaştırılmalıdır.

Her fon türü içerdiği yatırım enstrümanları (diğer bir ifadeyle yatırım yaptıkları varlıklar) açısından farklılıklar gösterdiğinden, fonların getirilerini aynı kategorideki fonlarla karşılaştırmak daha anlamlıdır.

Örneğin; Hisse senedi yoğun fonla, tahvil bono fonunu getiri açısından birlikte karşılaştırmak doğru bir karşılaştırma olmayacaktır. Her fon, kategorileri itibariyle farklı yatırım araçlarına yatırım yapar.

Fon adı ve kategorisi, fonun yatırım yapabileceği yatırım araçlarına ilişkin ön bilgi edinmenizi sağlar. Fonun içtüzüğünü inceleyerek, fonun yatırım yapabileceği alanlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Fon getirilerini incelemek, farklı yatırım araçlarına yatırım yaparken bireysel performansınızın, profesyonellerce yönetilen ve benzer yatırım araçlarına yatırım yapan tipteki fonlarının getirilerini kıyaslamak, göreceli olarak bireysel performansınız hakkında fikir verebilir.

Tablolarda herhangi bir fon koduna veya fon adına tıkladığınızda, fonun detay sayfasına giderek, fon hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Fon Analiz sayfasında Künye bölümünde fonların web adreslerinin bulunduğu linki tıkladığınızda, fon kurucusunun, ilgili fonuyla ilgili kendi web sitesinde hazırlamış olduğu bilgilendirme formu sayfasında, fona ilişkin açıklanan verilere ulaşabilirsiniz. Fon getirilerini incelerken, fonların geçmiş getiri performanslarının, fonları yönetenlerin, geçmişte yatırım araçları tercihlerine göre oluştuğunu unutmayınız. Fonların, geçmiş dönemdeki getirileri, gelecekte de benzer getiriler elde edileceğini göstermez.

Fonların yatırım yaptığı varlıkların, değişen piyasa koşullarına göre farklı seyirler gösterebileceği unutulmamalıdır. Fon kategorileriyle ilgili eğitici dokümanı fon rehberinden bulabilirsiniz.

Bu bölümde tüm fon kategorilerinin getiri analizleri yapılmaktadır. Tablo Günlük (%)'ye göre sıralanmış olarak gelir. Sıralama istenen sütun başlığına göre düzenlenebilmektedir. Bunun için sıralama hangi sütuna göre yapılacaksa o sütun başlığına tıklamak yeterlidir.

Karşılaştırmalı Fon Getirileri tablolarında 7 sütun bulunmaktadır.

Fiyat; Tabloda seçilen kriterlere göre incelenen fona ait son fiyat değerini gösterir.

Günlük(%); Tabloda seçilen kriterlere göre fonun önceki fiyat değerinin seçilen tarihteki fiyat değerine göre yüzde değişimini gösterir.

Haftalık(%); Tabloda seçilen kriterlere göre fonun haftabaşı fiyat değerinin seçilen tarihteki fiyat değerine göre yüzde değişimini gösterir.

Aylık(%); Tabloda seçilen kriterlere göre fonun aybaşı fiyat değerinin seçilen tarihteki fiyat değerine göre yüzde değişimini gösterir.

6 Aylık(%); Tabloda seçilen kriterlere göre fonun 6 ay önceki fiyat değerinin seçilen tarihteki fiyat değerine göre yüzde değişimini gösterir.

Yılbaşı(%); Tabloda seçilen kriterlere göre fonun yılbaşı fiyat değerinin seçilen tarihteki fiyat değerine göre yüzde değişimini gösterir.

Yıllık(%); Tabloda seçilen kriterlere göre fonun seçilen tarihteki fiyat değerinin 1 yıl önceki fiyat değerine göre yüzde değişimini gösterir.

Tablo Günlük(%) sütun verilerinin büyükten küçüğe sıralı haliyle listelenmiştir.

Bul

Bu bölümde istenen emeklilik fonu kod veya isim olarak "Bul" bölümünde aranabilir. Seçilen fon sayfanın en başında görüntülenir.