Fonun Fiyat Grafiğinde ise fona ait son 1 yıllık fiyat verilerini grafik üstünde gözlemleyebilirsiniz.

Grafik bölümünde Fon Portföy Dağılımını, Portföydeki Yatırım Araçlarının Dağılımının Değişimini ve Fon Doluluk Oranını görüntüleyebilirsiniz.

Fon Portföy Dağılımı pasta grafiğinde fonun portföyünde yer alan yatırım araçlarının grafik üzerinde yüzdesel dağılımlarını gözlemleyebilirsiniz.