Künye bölümünde 4 ana başlık yer almaktadır.

  • Kuruluş bilgileri
  • Son fiyat bilgileri
  • Yönetim bilgileri
  • Strateji bilgileri

Kuruluş bilgileri bölümünde fon portföy yöneticisi, takas kodu, kuruluş tarihi, halka arz tarihi ve fon tutarı verileri yer almaktadır.

Son fiyat bilgileri bölümünde fona ilişkin son fiyat, portföy büyüklüğü, fon hazır değerler, borsa para piyasası, fon toplam değeri, yatırımcı sayısı, tedavüldeki pay adedi ve toplam pay adedi verileri yer almaktadır.

Yönetim bilgileri bölümünde fon ticari unvanı, fon kurul başkanı, fon kurul üyeleri, fon müdürü, fon denetçisi, fon hizmet birimi yetkilisi, fon adres bilgisi, fon telefon bilgisi, fon faks bilgisi, fon web adresi ve fon e-posta bilgisi yer almaktadır.

Strateji bilgileri bölümünde fon amaç ve stratejisi, günlük uygulanan yönetim ücreti oranı, fon İşlem noktaları, fon İşlem saati, fon değerleme süresi, fon minimum İşlem miktarı, fon süresi ve fon dönüşümleri bulunmaktadır.