OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ FONLARI

1-Başlangıç Fonu (Faizli/faizsiz)
2-Standart Fon (Faizli/Faizsiz)
3-Değişken fon (Faizli/Faizsiz)

• Muhafazakar/ Temkinli Değişken Fon (1-2)
• Dengeli Değişken Fon (3-4)
• Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
• Agresif Değişken Fon (5-7)


Otomatik katılım sisteminde ilk defa sisteme dahil olan çalışanların katkı payları başlangıç fonlarına yönlendirilir. Başlangıç fonlarının en az %60’ı TL mevduat ve katılma hesabından, en az %20’si kamu tarafından ihraç edilen tahvil, bono, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından, en fazla %20’si en fazla 184 gün vadeli Takasbank para piyasası işlemleri, vaad sözleşmeleri ve varlığa dayalı/varlık teminatlı menkul kıymetlerden oluşur. Faizli/Faizsiz seçenekleri vardır.
Başlangıç katılım fonlarının portföyünün tamamının vadeli mevduat veya katılma hesaplarıyla değerlendirilmesi mümkündür.
Çalışanlar isterler ise ilk iki ayın sonunda başlangıç fonlarını OKS Standart fon veya OKS değişken fonlarla değiştirebilirler. Başlangıç fonundan ayrılarak yeni fon dağılım değişikliği yapmak isteyen çalışanlara sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla risk profil anketi sunulur. Çalışanlar talep ederse sistemde kaldıkları süre boyunca katkı paylarını başlangıç fonlarında değerlendirebilir.

Sistemde bir yılını tamamladığı halde fon dağılım değişikliği yapmayan çalışanların otomatik olarak atandığı fonlardır. Faizli/Faizsiz seçenekleri vardır. OKS Standart fon portföyünün en az %50’si kamu borçlanma araçları, kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinde, en az %10’u girişim sermayesi fonu, gayrımenkul yatırım fonu ve TVF’unca ihraç edilen sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. En fazla %40’ı TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilirken, fon portföyüne en fazla %30 oranında borsada işlem gören bankalar tarafından ihraç edilmiş yatırım yapılabilir nota sahip borçlanma araçlarında, kira sertifikalarında, BİST 100, BİST Sürdürülebilirlik, BİST Katılım endekslerindeki hisse senetlerinde, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarında, varantlarda, kıymetli madenler ve bunlara bağlı sertifikalar ile ipotek teminatlı ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde değerlendirilir.

Şirketler tarafından başlangıç fonu ve standart fonlardan ayrılan yatırımcılara risk profil anketi sunulur. Anket sonucu bağlayıcı olmamak kaydıyla, faiz içeren değişken fonlardan 4 farklı risk kategorisinde, faiz içermeyen fonlardan ise iki adet Atak/Dinamik/Büyüme ve Agresif kategorisinde olmak üzere 6 adet fon seçeneği sunmak zorundadır.

Değişken fonlar risk grubuna göre,
• Muhafazakar/ Temkinli (1-2)
• Dengeli (3-4)
• Atak/Dinamik/Büyüme (4-5)
• Agresif (5-7)