BES’İN PROMOSYONU DEVLET KATKISI

Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların sisteme yatırdıkları katkı payları için devlet %30 devlet katkısı veriyor. Devlet katkısına bireysel emeklilik sistemine giren her katılımcı (işveren grup emeklilik sözleşmesi haricinde) hak kazanır. Devlet katkısının üst sınırı her bir katılımcı için bir yıllık brüt asgari ücretin %30’i kadardır. Birden fazla sözleşmesi olanlar için devlet katkısı üst sınırı hesabında bütün sözleşmeler dikkate alınır.

*%30 devlet katkısı için hem BES sözleşmesi hem de Otomatik katılım sözleşmesi olan katılımcılar için devlet katkısı üst sınırı hesabı ayrı ayrı yapılır. Katılımcının varsa BES sözleşmeleri kendi içinde, OKS sözleşmeleri de kendi içinde devlet katkısı üst sınırı belirlenmesi amacıyla birleştirilir.

Emeklilik sözleşmesinin sistemde geçirdiği sürenin üç yıldan altı yıla kadar olması durumunda katılımcı, devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde onbeşine, altı yıldan on yıla kadar olması durumunda yüzde otuz beşine, on yıl ve daha fazla olması durumunda ise yüzde altmışına hak kazanır. Hesaplamalar, emeklilik sözleşmesi bazında yapılır. Katılımcının sistemde en az 10 yıllık bir sözleşmesinin olması ve 56 yaş kritesinin sağlanması halinde devlet katkısı tutarlarının tamamını almaya hak kazanır.

Devlet Katkısı hesaplaması BES şirketlerinin ilettiği veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılmaktadır.

Esas olarak katkı payının BES Şirketine nakden intikal ettiği ayı takip eden ayda devlet katkısı tutarı emeklilik hesabına yansıtılır.

Sözleşmenin bulunduğu emeklilik şirketinden gerek internet sitesi (katılımcıya verilecek bir şifre ile,) gerekse de telefon yoluyla öğrenilebilir. Ayrıca Takasbank web sitesi üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak hesapları kontrol edilebilir.

BES şirketleri devlet katkılarının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurulmuş bir fon tanımlar. Alternatif yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlanabilir. Devlet katkısı fonunun asgari %70’i kamu borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında, asgari %10’u BİST 100, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve BİST Katılım endeksindeki paylarda değerlendirilir. En fazla %20’si mevduat, banka bonosu ve BİST 100 (veya BİST Katılım) hisse senetlerinde değerlendirilir