EMEKLİLİK HOŞ GELDİ!

Emekli olabilmek için katılımcının 56 yaşını bitirmiş olması ve en az bir sözleşmesinin BES’te 10 yılı tamamlamış olması gerekmektedir. Katılımcı emekli olma talebini katılımcı şirkete iletir. Katılımcının birden fazla sözleşmesi var ise emekli olmadan önce talep ederse diğer bütün sözleşmeleri en eski tarihli sözleşmede birleştirilir. Katılımcı dilerse sadece tercih ettiği sözleşmelerinden emeklilik hakkını kullanabilir.

Otomatik katılım kapsamında bir sözleşmeden emeklilik hakkı kazanılması ile gönüllü BES sözleşmelerinden emeklilik hakkı kazanılması farklı uygulamalardır. BU nedenle emeklilikte bu iki tür sözleşme birleştirilemez. Birden fazla sözleşme var ise otomatik katılım sözleşmeleri kendi içinde, gönüllü BES sözleşmeleri kendi içinde birleştirilebilir.

Sistemde 10 yıl kalarak 56 yaşını bitirenler, devlet katkıları ve kendi birikimleri ile bunların getirilerinin tamamını alarak emekli olmaya hak kazanırlar. Emeklilik hakkını kullanırken 3 seçenek söz konusudur.

-Birikimlerin tamamı veya bir kısmı toplu para olarak alınabilir.

-Programlı geri ödeme seçeneği ile birikimlerinizden size aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde düzenli geri ödeme yapılabilir. Bu durumda katkı payı ödemeye devam edilemez. Birikimlerin tamamını alarak sistemden ayrılma seçeneği her zaman mümkündür.

-Yıllık gelir sigortası kapsamında emekli olunabilir. Yıllık gelir sigortası emekliliğe dönük olarak bireylerin gelir kaybı riskini belli bir prim karşılığında sigorta şirketinin üzerine aldığı bir üründür. Belli bir dönem için veya ömür boyu maaş seçeneği tercih edilebilir. Yıllık gelir sigortası kapsamında aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyodlarla maaş alınabilir.

Emeklilik hakkı kazanarak sistemden ayrılanlar ile vefat, maluliyet, veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle sistemden çıkanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat (gelir) tutarı üzerinden %5 stopaj kesintisi yapılır.