EMEKLİLİK HOŞ GELDİ!

Emekli olabilmek için çalışanın otomatik katılım kapsamında en az bir sözleşmesinin 10 yılı tamamlamış olması ve çalışanın 56 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir. Emekli olma talebini çalışan şirkete iletir. Çalışanın otomatik katılım kapsamında birden fazla sözleşmesi var ise diğer bütün sözleşmeler en eski tarihli sözleşmede birleştirilir. Otomatik katılım kapsamında bir sözleşmede 10 yılı tamamlayan ve 56 yaşını bitiren çalışan birikimlerinin tamamı ve %30 devlet katkıları ve 1,000.-TL başlangıç katkıları ile bunların getirilerini almaya hak kazanır. Eğer çalışan birikimlerini en az 10 yıllık olmak üzere ‘yıllık gelir sigortası’ kapsamında almak isterse birikimleri üzerinden %5 ek devlet katkısına hak kazanır.

Otomatik katılım kapsamında bir sözleşmeden emeklilik hakkı kazanılması ile gönüllü BES sözleşmelerinden emeklilik hakkı kazanılması farklı uygulamalardır. Bu nedenle emeklilikte bu iki tür sözleşme birleştirilemez. Birden fazla sözleşme var ise otomatik katılım sözleşmeleri kendi içinde, gönüllü BES sözleşmeleri kendi içinde birleştirilebilir.

Sistemde 10 yıl kalarak 56 yaşını bitirenler, devlet katkıları (%30 devlet katkısı ve 1,000,-TL başlangıç devlet katkısı) ve birikimleri ile bunların getirilerinin tamamını alarak emekli olmaya hak kazanırlar. Emeklilik hakkını kullanırken 3 seçenek söz konusudur.

-Birikimlerin tamamı veya bir kısmı toplu para olarak alınabilir.

-Programlı geri ödeme seçeneği ile birikimlerinizden size aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemlerde düzenli geri ödeme yapılabilir. Bu durumda katkı payı ödemeye devam edilemez. Birikimlerin tamamını alarak sistemden ayrılma seçeneği her zaman mümkündür.

-Yıllık gelir sigortası kapsamında emekli olunabilir. Yıllık gelir sigortası emekliliğe dönük olarak bireylerin gelir kaybı riskini belli bir prim karşılığında sigorta şirketinin üzerine aldığı bir üründür. Belli bir dönem için veya ömür boyu maaş seçeneği tercih edilebilir. Yıllık gelir sigortası kapsamında aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyodlarla maaş alınabilir. En az 10 yıllık olmak kaydıyla ‘yıllık gelir sigortası’ yaptıranlara devlet birikimleri üzerinden ek %5 daha katkı payı veriyor.

Emeklilik hakkı kazanarak sistemden ayrılanlar ile vefat, maluliyet, veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle sistemden çıkanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat (gelir) tutarı üzerinden %5’ stopaj kesintisi yapılır.