OTOMATİK KATILIMDA İŞVERENİN ROLÜ NEDİR?

Birinci olarak işveren çalışanları adına bir emeklilik şirketiyle sözleşme yapmakla yükümlüdür.

İkinci olarak, çalışanları otomatik katılım sistemine dahil ederken çalışanlarının faizli/faizsiz fon tercihlerini alıp, fon tercihinde bulunmayan çalışanlar adına karar verir. İşveren yaptığı sözleşmeyle fon tercihinin direk olarak BES şirketine bildirilmesini kararlaştırabilir.

Üçüncü olarak, çalışanların maaş ve ücretlerinden yaptığı katkı payı kesintilerini anlaştığı emeklilik şirketine yatırmakla yükümlüdür.

Katkı payı en geç çalışanın ücret ödeme gününü takip eden işgünü yani maaş gününün ertesindeki ilk çalışma gününde BES şirketine aktarmakla yükümlüdür.

Evet, işveren bireysel emeklilik şirketiyle yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren iki yıl sonra başka bir BES şirketine geçebilir. Geçtiği yeni emeklilik şirketinde de 1 yıl kaldıktan sonra bir başka şirketle anlaşma imzalayabilir.

Hayır, işverenler otomatik katılım kapsamında çalışan adına herhangi bir ödeme yapamaz. Sadece çalışanların ücretlerinden yapacakları katkı payı kesintilerini zamanında ( katkı payının kesildiği günü takip eden iş gününde) bireysel emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür.

İşverenler ücret ödeme gününü takip eden işgünü katkı paylarını bireysel emeklilik şirketine yatırmak zorundadırlar. İşveren katkı payını zamanında yatırmaz veya geç yatırırsa çalışanın birikiminde oluşacak parasal kayıpları telafi etmek zorundadır. Ayrıca işverenin otomatik katılım kapsamındaki yükümlülüklerine uymaması halinde her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100.-TL idari para cezası uygulanır.

Hayır, İşveren bireysel emeklilik seçimi nedeniyle komisyon veya herhangi bir menfaat sağlayamaz. Promosyon olarak herhangi bir istekte bulunamaz. Bireysel Emeklilik Şirketi de işverene promosyon anlamına gelebilecek herhangi bir teklifte bulunamaz.